Bioastar Asfalt Astarı

BIOSTAR

Biobazlı Asfalt Astar Emülsiyon Malzamesi

                               

BIOASTAR ASFALT ASTAR EMÜLSİYONU; biyolojik-temelli teknolojiden oluşan, agregaya ve mekanik alt-katmanlara etkin penetrasyon için tasarlanmış, %100 YERLİ VE MİLLİ hammaddelerden oluşan ve tescilli olarak üretilen ekonomik ve çevreci bir asfalt astarıdır. BIOASTAR dünyada ilk kez TÜRKİYE’de üretilmiş ve denenmiş olup önümüzdeki yıllarda yurtdışı denemeleriyle yabancı ülkelerde de kullanımı amaçlanmıştır. 

BIOASTAR %100 yerli hammaddelerden üretilmesi ve muadillerine nazaran daha ekonomik olmasından dolayı ülkemiz ekonomisi içinde önemli bir teknolojidir.

BIOASTAR, içerisinde gazyağı veya kerosen gibi insan ve çevre sağlığına zararlı çözücüler içermediğinden çevreci yönü ile ön plana çıkmaktadır.

BIOASTAR EMÜLSİYONU konsantre olarak üretilir.Uygulama esnasında iklim.saha ve uygulama koşullarına göre belirli oranlarda su ile seyreltilir. Optimum seyreltme oranları laboratuvar ve saha denemeleri ile tarafımızca tespit edilmiştir. Özel projeler için kullanılacak temel malzemesinden numuneler alınarak seyreltme oranı tarafımızca ayrıca tespit edilebilir.

 • BIOASTAR; bilinen katbek (cut-back) astarlara nazaran daha iyi penetrasyon elde etmek için tasarlanmıştır.
 • BiYOLOJİK TEMELLİ düşük uçucu organik bileşimli
  (VOC) çözücü teknolojisi ile formüle edilmiştir
 • Formülleştirme; hedef penetrasyon hızlarını elde etmek üzere su seyreltme oranının ve uygulama hızının uygun seçimi vasıtasıyla optimize edilebilir.
 • Optimizasyon sonunda, BIOASTAR uygulamadan sonra 1-4 saatlik süre içinde nihai penetrasyona ulaşır.
ÖzellikDeğerAnaliz Metodu
Kalıntı İçerigi (%)Ağırlıkça %55YOK
20° C sıcaklıkta yogunluk0.99 kg/m3ASTM D70
40° C sıcaklıkta Saybolt Viskozitesi10-15 saniyeASTM D88
Depolama Kararlılıgı/Çökelmesi (24 saat)< % 3 FarkASTM D6930
Depolama Kararlılıgı /Elek Testi (25 saat)<% 0,1ASTM D6933
 • Uygulama öncesinde konsantre BIOASTAR önceden tespit edilmiş oranda su ile seyreltilir.
 • Seyreltme işlemi uygulama öncesinde herhangi bir tankta sirkülasyon yapılarak veya dik milli karıştırıcılarla karıştırılarak yada asfalt distribütöründe yapılabilir.
 • Standart seyreltme oranı :1ton konsantre bioastar-2 ton su şeklindedir.
 • Bu seyreltme oranı 1 ton konsantreye 3 ton su şeklinde de uygulanabilir.(Sahada uygulama denemeleri yapılmıştır)
 • Seyreltme işleminde kullanılan suyun normal sıcaklıklarda (15° C ve üzeri)ve normal standartlarda (kuyu suyu ,şebeke suyu vb.) olması yeterlidir
 • Şayet daha fazla suyla seyreltmek istenirse konsantre BIOASTAR %55 in üzerinde bir kalıntı yüzdesiyle üretilebilir.
 • Buradaki su ile seyreltmenin amacı BIOASTAR’ın temel malzemesine olan penetrasyonunun artırılmasıdır.
 • Yüksek seyreltme oranı sıkışma oranı yüksek olan temellerde penetrasyonu kolaylaştıracaktır.
 • Uygulama esnasında kullanılan temel malzemesinin tipi, sınıfı ve nem içeriği gibi koşullar penetrasyon hızını etkileyecektir.
 • Standart önerilen uygulama miktarı 1-1,5 litre/mt’ (1ton konsantreBIOASTAR-2ton su) dir.
 • Optimum uygulama ve seyreltme oranları proje sahasının koşulları temel alınarak belirlenmelidir. İyi bilinmeyen koşullar için, uygulama miktarının ve seyreltme oranının seçimi için küçük bir alanda deneme yapılması önerilir.
 • Uygulama sırasında seyreltilmiş BIOASTAR sıcaklığının 20- 65 °C olması önerilir.
 • Sıcaklığın 5° C’nin altında olduğu koşullarda ve toprak nem seviyeleri optimum nem içeriğinin üzerinde olduğu durumlarda (özellikle yağışlı havalarda) BIOASTAR uygulaması kesinlikle önerilmez.
 • Uygulama sırasında temel üzerine uygulanan BIOASTAR kahverengi renkte olacaktır. 1-4 saat sonrasında yüzey uygulanan BIOASTAR siyahımsı renge dönecektir.
 • Uygulama esnasında istenen şartlar sağlandığında optimum penetrasyon sağlanır ve bitüm uygulaması öncesinde temel malzeme ile uygulanacak bitüm arasında istenen yüzey elde edilir ve asfalt uygulaması esnasında tekerlere yapışma söz konusu değildir.
 • KONSANTRE BIOASTAR fabrikamızda üretildikten sonra asfalt tankerleri ile veya istenirse 1000 Litrelik IBC tanklarda sevk edilir.
 • KONSANTRE BIOASTAR 10°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda minimum 3 ay stoklanabilir.1 aylık stok süresinden sonra kullanım öncesi sadece ürünü karıştırmak yeterlidir.
  [lsıtmaya gerek yoktur)
 • KONSANTRE BIOASTAR seyreltildikten sonra 2-3 gün içinde kullanılmalıdır.
 • Seyreltme işleminden sonra 2 gün içinde kullanılmayan BIOASTAR kullanılmadan önce tekrar karıştırılarak
  [distribütörde, tankta pompa ile sirkülasyon veya dik milli karıştırıcı ile) rahatlıkla kullanılabilir.
 • İstenildiği taktirde BIOASTAR fabrikamızda seyreltilmiş kullanıma hazır halde sevk edilebilir. Bu tarz sevkiyatlarda ürün 2-3 gün içinde kullanılmalıdır. Şayet stok süresi daha uzun olacaksa kullanımdan önce ürünün karıştırılması gerekir.
 • Uygulama öncesinde istenirse teknik ekimiz tarafından teknik destek sağlanacaktır.
Asfamak Asfalt Çözümleri

Birlikte Çalışalım

Kamu Kurumları ve Kurumsal Firmalar için Asfalt Ürünleri ve Asfalt Kimyasalları ihtiyaçlarınızda çözüm ortağınız olmamız için hemen bize ulaşın.