ERCA STRIP-DQ

ERCASTRIP DQ bazalt yüzeyi ile bitüm arasındaki bağların en az sıyrılmasını sağlayan, imidazolin bazlı adezyon arttıran kimyasal bileşiktir.

Tenik Özellikler

Kimyasal ve fiziksel özellikler Tipik Değer
Görünüş Amber Sıvı
Özgül Ağırlık 20°C (g/ml) 09.0.94

Kullanım Oranı

ERCASTRIP DQ için öerilen dozaj %0.1-0.5 arasındadır.

Depolama

Sadece orjinal kabında muhafaza ediniz. Kapları kapalı, iyi havalandırılan yerlerde ve direkt güneş ışıklarından, soğuktan koruyarak muhafaza ediniz. Depolama ömrü 2 yıldır.