Soyulma Mukavametini Arttırıcı Katkılar DOP

Teramin serisi soyulma mukavemetini arttırıcı asfalt katkı maddeleri özellikler sıcak bitüm uygulanan asfaltlar için üretilmiş ve kimyasal yapıları ne olursa olsun bitüm ve agregalar her türlü hava şartlarında tam istikrarlı bir bağı garanti eden adhezyon artırıcı sıvı kimyasallardır.

TERAMIN yüksek bitüm saklama sıcaklığında 160–180 C ve uzun ısıtma süreleri boyunca stabil kalır.

Kullanım oranı çalışma koşullarına, agrega ve bitümün özeliklerine göre bitüm ağırlığının % 0.1 ila %0.5 sı oranında değişmektedir.

TERAMIN 20 kg çelik tenekelerde ve 200 kg. variller halinde orijinal ve kapalı kaplarında oda sıcaklığında 36 ay süreyle stoklanabilir.