ERCAMUL CSR-SUPER

ERCASTRIP CSR SUPER, hızlı ve orta dereceli katyonik emülsiyonların üretiminde kullanılan asfalt emülgatörüdürü. ERCAMUL SCR SUPER bitüm emülsiyonu için tasarlanmış yağ amidoamin türevi esaslı özel bir yüzey aktif maddedir.

Tenik Özellikler

Kimyasal ve fiziksel özellikler Tipik Değer
Görünüş Amber Sıvı
Özgül Ağırlık 20°C (g/ml) 0.85-1
Katı Madde %100

Kullanım Oranı

Önerilen dozaj oranları, emülsiyona göre % 0.1, 8 ila %0.5 arasındadır.

Depolama

Sadece orjinal kabında muhafaza ediniz. Kapları kapalı, iyi havalandırılan yerlerde ve direkt güneş ışıklarından, soğuktan koruyarak muhafaza ediniz. Depolama ömrü 2 yıldır.